Rectangle 4Rectangle 4cancelfacebook-fShapefacebook-f

Spelregels

#hoedan

Het bedrag wat begroot was om de speelplekken weg te halen, komt ter beschikking aan Tevreden Spelen. Het gaat hier om een eenmalig bedrag van 5.000 euro per speelplek voor het beheer en onderhoud tot 2026. 

 

Tevreden Spelen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de speeltoestellen, mogelijke doorontwikkeling of de verwijdering ervan over een periode van 10 jaar.

 

De stichting is eigenaar van de speeltoestellen, valondergronden en bijhorend straatmeubilair. De gronden, het groen en de prullenbakken zijn niet van Tevreden Spelen.

 

Als er behoefte is vanuit de buurt aan behoud of verandering van een speelplek ondersteunen wij met het maken van een ontwerp, uitvoerings- en beheerplan.

 

Betrokkenheid, inzet en draagvlak van bewoners is hierbij noodzakelijk om het mogelijk te maken. Voor elke speelplek kan er een andere oplossing zijn en een andere manier van samenwerken ontstaan.

 

Als het kostenplaatje hoger uitvalt dan dat het budget toelaat, kunnen wij buurten helpen bij het vinden van extra financiële middelen om hun wens te realiseren.